Θεωρητικό υπόβαθρο

Η qed είναι η μόνη εταιρία κοινωνικής και καταναλωτικής έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα που σχεδιάζει και υλοποιεί έργα (projects) με βάση ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, αυτό του δημιουργικού εκλεκτικισμού (constructive eclecticism) και της θεωρίας των συστημάτων (systems’ theory).

Επιπλέον, οι αρχές του descriptive decisioning (περιγραφή που διευκολύνει την απόφαση) διέπουν τη μεθοδολογία ανάλυσης και παρουσίασης όλων των έργων που η qed αναλαμβάνει.