Το όνομα

«ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ»
«ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ» στα Ελληνικά, γιατί στην qed πιστεύουμε ότι ο πραγματικός ρόλος της έρευνας αγοράς είναι να αποδεικνύει συνεχώς την ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και του σκεπτικού της, ακολουθώντας με σεβασμό και συνέπεια τη συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα
«ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ» - «ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ» στα Ελληνικά, γιατί στην qed πιστεύουμε ότι ο πραγματικός ρόλος της έρευνας αγοράς είναι να αποδεικνύει συνεχώς την ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και του σκεπτικού της, ακολουθώντας με σεβασμό και συνέπεια τη συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα

«ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ» στα Ελληνικά, γιατί στην qed πιστεύουμε ότι ο πραγματικός ρόλος της έρευνας είναι να αποδεικνύει συνεχώς την ικανότητα προσαρμογής των μεθόδων και του σκεπτικού της, ακολουθώντας με σεβασμό και συνέπεια τη συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.