Υποδομή και κάλυψη

Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, 550 τ.μ.

• 3 πλήρως εξοπλισμένα στούντιο για την ποιοτική έρευνα
• 20 τηλεφωνικές γραμμές αποκλειστικά για τη διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων
• Συνεργασία με 15 κεντρικά σημεία που λειτουργούν ως ερευνητικά κέντρα για τη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών hall test
• Συνεργασία με ερευνητικά γραφεία σε 7 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

Πανελλαδική κάλυψη

 • Ετήσια δυνατότητα για (περίπου):
 • 300 projects
 • 150,000 προσωπικές συνεντεύξεις
 • 30,000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις
 • 10,000 συνεντεύξεις hall test
 • 800 ομαδικές συζητήσεις
 • 2,000 εις βάθος συνεντεύξεις

Ερευνητική δυνατότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής EU, για λογαριασμό μεγάλων Διεθνών και Ελλήνων πελατών

Συνεργασία με τοπικά γραφεία στις παρακάτω πόλεις και χώρες:

 • Αλβανία
 • Βουλγαρία
 • Ρουμανία
 • Βοσνία
 • Σλοβακία
 • Κύπρος
 • Τουρκία