Καταγγελία παραβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα μέτρα της πολιτείας για τον κορωναιό: Κοινωνικά υπεύθυνη πρακτική ή χαφιεδισμός;

Οι ερωτήσεις στις οποίες βασίζεται το επισυναπτόμενο infographic, σχεδιάστηκαν με την επιστημονική συνεργασία του Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γιάννη Κωνσταντινίδη.

Ακολουθεί το σχόλιό του πάνω στα ευρήματα της έρευνας.

«Σε μια χώρα όπου οι περισσότεροι δηλώνουν καχύποπτοι για τις προθέσεις των συμπολιτών τους, η καταγγελία για μη τήρηση των κανόνων προβάλλει ως υποκατάστατο της κοινωνικής εμπιστοσύνης. Η λογική των καταγγελιών παραμένει στιγματισμένη και συνδεδεμένη για πολλούς με τον χαφιεδισμό. Το μέγεθος του κινδύνου για τη δημόσια υγεία που συνεπαγόταν η μη τήρηση των μέτρων της καραντίνας ερμηνεύει τα υψηλά ποσοστά πολιτών (1/3) που προχώρησαν άμεσα σε λεκτική παρατήρηση ή σε δημοσιοποίηση του συμβάντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι καταγγέλοντες έχουν ωστόσο συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά: υψηλό μορφωτικό επίπεδο και υψηλό εισόδημα. Η καταγγελία μοιάζει λοιπόν να συσχετίζεται με την υποκειμενική αίσθηση κοινωνικής ισχύος ή και αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός των ερωτηθέντων μοιάζει να έχει μικρότερη αξία ως ερμηνευτικός παράγοντας, παρότι εκείνοι που τοποθετούνται στην αριστερά είναι λιγότερο πιθανό να προχωρήσουν σε καταγγελία.»

καταγγελία