Μητέρες μορφωμένες και «social»

Της Λίνας Μήτσκα, Project Coordinator, qed Η μητέρα του 21ου αιώνα αναλαμβάνει το ρόλο της καλύτερα εξοπλισμένη: 45% των γυναικών 30-39 έχουν ανώτερη μόρφωση, συγκριτικά με το 33% των γυναικών 40-49 (πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2011). Ομοίως, έχει στη φαρέτρα της ένα νέο ισχυρό πολυεργαλείο, το internet, που της ανοίγει νέους δρόμους στην επικοινωνία, στην ενημέρωση, […]