Η εβδομάδα 5-11/10/2018: Η πτώση

 

πτώση

Η απότομη πτωτική πορεία του  ΧΑΑ που έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, συνεχίζει να αποτελεί θέμα συζήτησης για δεύτερη εβδομάδα προκαλώντας ερωτηματικά αλλά και προβληματισμούς, ειδικά όταν αυτή η εξέλιξη συμπέφτει σε τόσο κοντινή χρονική περίοδο με την επιτυχημένη έξοδο των ελληνικών τραπεζών από τα stress tests.