Μητέρες μορφωμένες και «social»

Της Λίνας Μήτσκα, Project Coordinator, qed

Η μητέρα του 21ου αιώνα αναλαμβάνει το ρόλο της καλύτερα εξοπλισμένη: 45% των γυναικών 30-39 έχουν ανώτερη μόρφωση, συγκριτικά με το 33% των γυναικών 40-49 (πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2011). Ομοίως, έχει στη φαρέτρα της ένα νέο ισχυρό πολυεργαλείο, το internet, που της ανοίγει νέους δρόμους στην επικοινωνία, στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία αλλά και στις αγορές μέσω του e-commerce. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο κοινωνικοπολιτικών αλλαγών Ελλάδα 2.0 της qed, το 2016 καταγράφεται υψηλή χρήση των social media από τις γυναίκες 30-49 ετών: FB 64%, YouTube 43%, Google+ 29% και Skype 28%, με μέσο όρο 2,2 μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

πηγή: http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=1&arId=62556&ss=moms